ขนบธรรมเนียมประเพณี

ย่านฮะนะมะจิ เกอิชา
ฮะนะมะจิ คือพื้นที่ที่เกิดขึ้นมารอบๆ ร้านค้าที่คุณสามารถนั่งเล่นกับเกอิชาและไมโกะได้ พวกมันไม่ได้อยู่เฉพาะในเกียวโตแต่ยังกระจายไปทั่วทั้งประเทศ เช่น โตเกียวและคะนะซะวะ

ย่านฮะนะมะจิ เกอิชา