การจัดตกแต่งดอกไม้

การจัดตกแต่งดอกไม้

Kado เป็นการจัดตกแต่งดอกไม้ของชาวญี่ปุ่น เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะโดยใช้พันธุ์ไม้ตามฤดูกาลและวัสดุอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งเป็นการฝึกฝนศิลปะญี่ปุ่นและมารยาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะเด่นของKadoคือผู้คนจะได้ชื่นชมและสนุกสนานเพลิดเพลินกับดอกไม้, รูปร่างลักษณะของกิ่งก้าน ,ใบไม้และมอส ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานทางศิลปะ Kadoรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคืออิเคบานะ โดย Kanoจะใช้อุปกรณ์ที่ใส่ดอกไม้ (แจกันและโถ) , Kenzan(คนถือปลายเข็ม)และกรรไกร ประเภทของการจัดดอกไม้มีหลายประเภทรวมถึง Rikka (รูปแบบเก่าที่สุดโดยนำดอกไม้หลากหลายพันธุ์มาประสมประสานในแจกันใบเดียว), Shoka (เป็นการจัดดอกไม้มากที่สุด3ประเภท โดยใช้ลักษณะธรรมชาติและแสดงให้เหมือนมันเติบโตมาจากพื้นดิน) และ แบบฟรีสไตส์ ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนจัดตกแต่งดอกไม้มากกว่า2000-3000แห่งทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดคือ Ikenobo

ศิลปะการตกแต่งดอกไม้

和室に飾られた生花 

การจัดตกแต่งดอกไม้ที่ใช้ดอกไม้เพียงชนิดเดียวได้รับการนิยมในสมัยHeian (794-1185) เชื่อกันว่าเป็นรูปแบบที่พัฒนาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ ซึ่งดอกไม้จะใช้อุทิศให้แก่วิญญาณที่ล่วงหลังไปแล้ว ในช่วงสมัยMuromachi (1336-1573)และ Higashiyama , สถาปัตยกรรมของ Shoinzukuri มีการพัฒนา รูปแบบการจัดดอกไม้แบบRikka ได้เกิดขึ้นโดย Ikenobo ของวัดKyoto Rokkakudo และมีการนำดอกไม้มาจัดโชว์ในซุ้มต่างๆ การจัดตกแต่งดอกไม้จะเป็นกิจกรรมของซามูไรและคนชั้นสูงจนเมื่อถึงกลางสมัยEdo (1603-1868) การจัดตกแต่งดอกไม้สไตส์Shokaได้กระจายไปสู่สาธารณะชน และทำให้เกิดโรงเรียนสอนจัดดอกไม้ขึ้นมากมาย

มารยาทในการจัดตกแต่งดอกไม้

Kado เชื่อว่าทุกพันธุ์ไม้และดอกไม้มีชีวิตเหมือนมนุษย์ ความสวยงามของพวกมันจะแสดงออกมาเมื่อได้รับการจัดตกแต่ง มีมารยาทเพียงเล็กน้อยที่ต้องปฏิบัติเมื่อรับชมการจัดดอกไม้ ก่อนที่จะชมการจัดดอกไม้ แขกจะเข้าไปนั่งบนเสื่อทาทามิให้ห่างจากซุ้มจัดดอกไม้และโค้งคำนับให้แก่คนจัดดอกไม้เพื่อรับชมการจัดดอกไม้ หลังจากการชมทุกๆขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นประเภทดอกไม้ การผสมผสานของดอกไม้ที่ใช้ และแจกัน ให้ผู้ชมโค้งคำนับอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการแสดงความชื่นชมผู้จัดดอกไม้ การจัดดอกไม้แบบฟรีสไตส์นั่นเหมาะสำหรับบนเวทีและงานต่างๆที่ไม่ได้เจาะจงมารยาทที่ชัดเจนแต่เพื่อความสุภาพควรกล่าวทักทายกับผู้ที่จัดดอกได้ให้เราได้รับชมด้วย

Reference URL

"Root flower arrangement Iemoto Ikenobo Ikebana" Homepageการจัดตกแต่งดอกไม้: ห้องสะสมวีดีโอ

การจัดดอกไม้โดยหัวหน้าของ Ikenobo