ปราสาท

ปราสาทของญี่ปุ่นมากมายถูกสร้างขึ้นในยุคเซ็งโงะกุ (Sengoku) (1467-1590) เมื่อซามูไรมีบทบาทในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ หรือถูกสร้างขึ้นในยุคเอโดะ (1603-1868) หลังจากกลียุคเริ่มสงบสุข ปราสาทเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมของมันอยู่และส่วนมากกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะและการฟื้นฟู แม้พวกมันทั้งหมดจะถูกเรียกว่า “ปราสาท” แต่ขนาดและโครงสร้างก็มีความแตกต่างกันได้ ซึ่งมีทั้งปราสาทที่สูงมาก และปราสาทที่ลักษณะคล้ายบ้านธรรมดาอีกด้วย

ชื่นชมปราสาท

ตอนนี้ปราสาทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ค่าผ่านประตูประมาณ 1,000 เยน และปราสาทจำนวนมากเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และที่จัดแสดงสมบัติล้ำค่า

สถานที่ที่น่าสนใจเช่น “โจะมอน (Jomon)” หรือประตูปราสาท ทางเข้าไปยังปราสาท “ยะกุระ (yagura)” หรือป้อมปืน ถูกใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยหรือเป็นที่เก็บของ “อิชิงะกิ (ishigaki)” กำแพงที่สร้างมาจากกองหินเพื่อป้องกันศัตรูรุกราน และ “โฮะริ (hori)” หรือคลองที่เต็มไปด้วยน้ำถูกขุดรอบปราสาท

จากนั้นอาคารที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปราสาท “เท็นชู (tenshu)” หรือหอคอยปราสาทและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สังเกตุการณ์รอบๆ บริเวณ เพราะว่า “เท็นชู” ตั้งอยู่ในที่สูงของปราสาท คุณสามารถมองเห็นมันได้จากทุกที่ของเมือง

เท็นชูที่เหลือยู่ 12 แห่ง ทุกวันนี้

ในบรรดา “เท็นชู” ที่กล่าวถึงข้างต้น 12 “เท็นชู” ที่เหลืออยู่ตั้งแต่สมัยเอโดะถูกเรียกว่า “หอคอยปราสาที่เหลืออยู่ 12 อัน” และพวกมันได้รับการเชิดชูในคุณค่าให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและความสวยงามในโครงสร้างของมัน

สถานที่ ชื่อ
ฮิโระซะกิ      จังหวัดอะโมะริ ปราสาทฮิโระซะกิ
มัตสึโมะโตะ จังหวัดนะงะโนะ ปราสาทมัตสึดโมะโตะ
มะรุโอะกะ   จังหวัดฟุกุอิ   ปราสาทมะรุโอะกะ
อินุยะมะ      จังหวัดไอจิ    ปราสาทอินุยะมะ
ฮิโคะเนะ      จังหวัดชิงะ    ปราสาทฮิโคะเนะ
ฮิเมะจิ         จังหวัดเฮียวโงะ ปราสาทฮิเมะจิ
มัตสึเอะ       จังหวัดชิมะเนะ ปราสาทมัตสึเอะ
ทะกะฮะชิ    จังหวัดโอะกะยะมะ ปราสาทบิตชุ มัตสึยะมะ
มะรุกะเมะ   จังหวัดคะงะวะ ปราสาทมะรุกะเมะ
มัตสึยะมะ    จังหวัดเอะฮิเมะ ปราสาทมัตสึยะมะ
อุวะจิมะ      จังหวัดเอะฮิเมะ ปราสาทอุวะจิมะ
โคะจิ           จังหวัดโคะจิ ปราสาทโคะจิ

เมืองปราสาท

ในบริเวณรอบปราสาท เมืองถูกสร้องล้อมมันเอาไว้ เมืองประเภทนี้ถูกเรียกว่า “ โจะคะมะจิ (jokamachi)” หรือเมืองปราสาท ซึ่งคึกคักไปด้วยซามูไร พ่อค้าและนักเดินทาง ในเมืองปราสาทมากมาย ที่เป็นที่อาศัยของซามูไรและพ่อค้าและวัดยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างดี บ้านของซามูไรเรียกว่า “บุเขะ ยะชิกิ (buke yashiki)” หรือบ้านพักซามูไร

เพราะว่ามีเมืองปราสาทมากมายที่ยังหลงเหลือบรรยากาศทางประวัติศาสตร์เอาไว้พร้อมกับการดูแลรักษาของปราสาท ทำไมไม่ลองเดินรอบเมืองเพื่อสัมผัสกับเวลาในอดีตดูล่ะ เมืองปราสาทแนะนำ อาทิเช่น ฮิโระซะกิ (จังหวัดอะโอะโมะริ), คะนะซะวะ (จังหวัดอิชิกะวะ), กุโจะฮะจิมัง (จังหวัดกิฟุ) และฮะกิ (จังหวัดยะมะงุจิ)