Kiriko

Kiriko

การตัดแก้วของญี่ปุ่น "kiriko"

"Kiriko"เป็นการตัดแก้วชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น สามารถเรียกว่า ‘kiriko-garasu’ หรือ ‘kiriko-zaiku’ประวัติศาสตร์ของ kiriko มีต้นกำเนิดในปี1834

Edo-kiriko และ Satsuma-kiriko

Kiriko แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ Edo-kiriko และ Satsuma-kiriko ที่มีความแตกต่างกันมาก

Edo-kirikoใช้แก้วสองชนิดคือแก้วแบบโปร่งแสงและแก้วสี มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะเป็นการตัดแก้วแบบลึก Edo-kiriko เป็นการผลิตในแบบปัจจุบันโดยใช้วิธีแบบยุโรป มีการกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นหัตถกรรมแบบโบราณ จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมกับเทศบาลนครโตเกียว

Satsuma-kiriko จะใช้แก้วที่เป็นสีบางๆหลายชั้นมันมีลักษณะโปร่งแสงครึ่งหนึ่ง สีสันจะไม่ชัดเจนวิธีทำ Satsuma-kiriko แบบดั้งเดิม ได้สูญหายไปแล้ว ซึ่ง Satsuma-kiriko แบบปัจจุบันนี้เป็นเทนิดที่ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ Satsuma-kiriko แบบดั้งเดิมมีราคาสูง บางชิ้นราคาประมาณหลายล้านเยนเลยที่เดียว

ความแตกต่างของ kirikoในอดีตและปัจจุบัน

Kiriko ทำขึ้นในสมัย Edo ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก kiriko แบบสมัยใหม่ โดย kiriko แบบสมัยใหม่จะใช้เครื่องตัด ทำให้มีขอบแก้วที่ชัดเจน แต่ kirikoในสมัย Edo จะเป็นผลงานของช่างฝีมือ โดยพวกเขาจะใช้เหล็กและไม้ในการตัดขอบ ทำให้ขอบของแก้วดูไม่คมชัด

การเลือกซื้อ

Kiriko เป็นเพียงชื่อของการตัดแก้วในญี่ปุ่น การนำเข้าหรือเครื่องตัดแก้วก็สามารถเรียกว่า kiriko ได้เช่นกัน ซึ่งบางชิ้นอาจจะไม่ได้ผลิตที่ ญี่ปุ่นและมักจะมีป้าย tezukuri (งานฝีมือ)-kirikoติดอยู่ด้วย

薩摩切子の冷酒グラス / Wikipedia Creative Commons