ช้อปปิ้ง การจับจ่ายซื้อของ

ตลาด
ตลาดเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นทำธุรกิจและทำธุรกรรมตั้งแต่นานมาแล้ว สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันและอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตรว์ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะขายที่นั่น ไปตลาดที่เป็นที่นิยมกัน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมอาหารของในพื้นที่

ตลาด

เดปาจิกะ
คำภาษาญี่ปุ่น ‘เดปาจิกะ’ เป็นคำย่อของคำญี่ปุ่น ‘เดปาโตะ’ หมายถึง 'ห้างสรรพสินค้า' และ ‘จิกะ’ หมายถึง ‘ใต้ดิน’ ใช้เป็นหลักในการอธิบายร้านอาหารเหล่านั้นซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟใต้ดิน

เดปาจิกะ