บทนำของศาลเจ้าและวัดญี่ปุ่น

บทนำของศาลเจ้าและวัดญี่ปุ่น

บทนำของศาลเจ้าและวัดญี่ปุ่น

โดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นจะการสักการะเทพเจ้านิกายชินโตที่ศาลเจ้า ซึ่งในทางกลับกันวัดจะมีพระพุทธรูปและการแสดงธรรมของพระในศาสนาพุทธ เป็นความเชื่อในศาสนาพุทธแม้ว่าคนญี่ปุ่นนับถือนิกายชินโตในศาสนาพุทธมาเป็นเวลานาน โดยที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างนิกายชินโตและศาสนาพุทธ ดังนั้นปัจจุบันชาวญี่ปุ่นรับรู้ความแตกต่างของ2ศาสนานี้น้อยมากและศาสนานี้ได้อยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวชาวญี่ปุ่นมีทั้งศาลเจ้าที่บ้านและแท่นบูชาของศาสนาพุทธ

มากไปกว่านั้นชาวญี่ปุ่นยังไปขอพรปีใหม่ที่ศาลเจ้า,แต่งงานที่โบสถ์,สนุกสนานงานเทศกาลศาลเจ้าในฤดูร้อน,เฉลิมฉลองคริตมาสในฤดูหนาว,ใช้บริการงานศพแบบศาสนาพุทธและเยี่ยมหลุมศพในศาสนาพุทธ ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นจำนวนมากนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและพวกเขามีมุมมองทางศาสนาเป็นของตัวเอง

มีศาลเจ้าและวัดที่มีชื่อเสียงจำนวนมากทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชาชนมากมายไปเยี่ยมเยียนทุกๆปี ไม่ใช่เพราะมีศาสนาที่หลากหลาย แต่เป็นเพราะศาลเจ้าและวัดเหล่านี้เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยว บางศาลเจ้าและวัดมีจุดแห่งพลัง(จุดที่ซึบซาบด้วยพลังของวิญญาณและสิ่งลึกลับ)ด้วย

Nikko Toshogu,วัดที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Sean Pavone / Shutterstock.com

Horyuji (วัดHoryu),ถูกบันทึกว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของโลก