วัด

อะไรคือวัด?

วัดคืออาคารที่พระสงฆ์ฝึกตนและพักอาศัยอยู่ ประกอบด้วยสถานที่ เช่น โชะโดะ (shodo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปถูกตั้งอยู่ หอคอยสักการะที่เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้า สถานที่ฝึกตน ที่ใช้งานของพระ และอื่นๆ

เดินทางไปรอบๆ วัด

ในปัจจุบันวัดญี่ปุ่นมากมายยอมรับการสัการะจากคนทั่วไป มีจุดประสงค์มากมายของการไปยังวัด เช่น สวดมนตร์เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา งานประจำปี สักการะพระพุทธรูป ชมสวนและชื่นชมดอกไม้ประจำฤดูกาล พระพุทธศาสนาและวัดมีความใกล้ชิดกันอย่างมากกับการเมือง เศรษฐกิจและศิลปะ วิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณ การไปเยี่ยมชมวัดคุณสามารถสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ทางเข้าของวัดมักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ค่าผ่านประตู 500 – 1,000 เยน กรุณาระวังจากการที่บางวัดต้องมีการสำรองคิวล่วงหน้าก่อนเข้าสักการะ

วัดมรดกโลก

มีวัดประมาณ 75,000 แห่ง ในญี่ปุ่น เมื่อคุณเลือกวัดเพื่อไปเยี่ยมชม เราแนะนำให้คุณอ้างอิงวัดที่จดทะเบียนเป็นมรดกโลก

อนุสรณ์พระพุทธศาสนาของพื้นที่โฮะริวจิ (Horyuji): โฮะริวจิ (Horyuji), ฮกคิจิ (Hokkiji)
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของนาราโบราณ: โทะไดจิ (Todaiji), โคะฟุคิจิ (Kofukuji), กังโกะจิ (Gangoji), ยะคุชิจิ (Yakushiji), โทะโชะไดจิ (Toshodaiji)
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของกียวโตโบราณ: เกียวโอะโงะโคะคุจิ (Kyoogokokuji) โทะจิ(Toji), ไดโกะจิ (Daigoji), เอ็นริวยะคุจิ (Enryakuji), คิโยะมิสึเดะระ (Kiyomizudera), เบียวโดะอิน (Byodoin), นินนะจิ (Ninnaji), โระคุอนจิ (Rokuonji) คินคะคุจิ (Kinkakuji), เท็นริวจิ (Tenryuji), ไซโฮะจิ (Saihoji) โคะเขะเดะระ (Kokedera), นิชิฮงกังจิ (Nishihonganji), เรียวอนจิ (Ryoanji), จิโชะจิ (Jishoji) กินคะคุจิ (Ginkakuji)
ศาลเจ้าและวัดของนิกโกะ: รินโนะจิ (Rinnoji)
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในภูเขาคิอิ (Kii): คินปุเซ็นจิ (Kinpunsenji) , โอะมิเนะซันจิ (Ominesanji), ฟุดะระคุซันจิ (Fudarakusanji), เซกันโตะจิ (Seigantoji)
เหมืองแร่เงิน อิวะมิ กินซัง (Iwami Ginzan Silver Mine) และพื้นที่ทางวัฒนธรรม: ระคังจิ (Rakanji)

บัตสึโซะ (พระพุทธเจ้า)

บัตสึโซะ ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปหรือภาพวาดเพื่อสักการะพระพุทธศาสนาแต่โดยทั่วไปจะใช้พระพุทธรูปอย่างเดียว พระพุทธรูปมากมายถูกประดิษฐานอยู่ในวัดทั่วญี่ปุ่นและถูกสักการะเป็นวัตถุทางความศรัทธา

สวนญี่ปุ่น

ชื่อทั่วไปสำหรับสวนที่ทำด้วยเทคนิคพิเศษของญี่ปุ่น ส่วนมากพวกมันจะสะท้อนให้เห็นถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาและถูกทำขึ้นโดยพระสงฆ์เพื่อบำเพ็ญตนและอื่นๆ และสวนยังใช้วัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลักและบ่อยครั้งที่พวกมันจะเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ ไป