อากาศและสภาพอากาศ: อาสุมิโนะ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: อาสุมิโนะ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
02/17/20
หิมะตก
4°C -2°C mm 1.96m/s
02/18/20
หิมะตก
3°C -4°C mm 3.13m/s
02/19/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
4°C -5°C mm 1.39m/s
02/20/20
เมฆมาก
6°C -2°C mm 1.41m/s
02/21/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
7°C -2°C mm 1.31m/s
02/22/20
ฝนตกปานกลาง
12°C 1°C 6mm 2.51m/s
02/23/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
8°C -0°C mm 1.74m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: อาสุมิโนะ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 5 6 11 18 23 27 30 32 26 20 14 8
อุณหภูมิต่ำสุด -5 -5 -1 4 10 15 20 20 16 9 2 -2


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 38 43 74 75 102 111 127 99 144 114 60 34

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 20 18 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6