อากาศและสภาพอากาศ: ฟุกุอิ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: ฟุกุอิ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
04/11/20
เมฆเป็นหย่อมๆ
11°C 5°C mm 2.52m/s
04/12/20
ฝนตกปานกลาง
12°C 7°C 7mm 2.06m/s
04/13/20
ฝนตกหนัก
15°C 9°C 13mm 5.25m/s
04/14/20
เมฆเป็นหย่อมๆ
11°C 7°C mm 7.77m/s
04/15/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
14°C 7°C mm 2.36m/s
04/16/20
เมฆกระจายตัว
16°C 10°C mm 2.42m/s
04/17/20
ฝนตกเล็กน้อย
17°C 10°C 0mm 1.58m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: ฟุกุอิ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 6 8 12 18 23 27 30 32 28 22 16 9
อุณหภูมิต่ำสุด 0 0 3 8 13 18 23 24 19 13 7 3


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 287 155 166 125 152 145 242 152 209 149 210 315

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 42 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17