อากาศและสภาพอากาศ: ฮะกุซัง

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: ฮะกุซัง

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
06/01/20
ฝนตกปานกลาง
23°C 21°C 6mm 1.05m/s
06/02/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
23°C 19°C mm 4.51m/s
06/03/20
เมฆมาก
24°C 19°C mm 3.49m/s
06/04/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
25°C 20°C mm 7.33m/s
06/05/20
เมฆเป็นหย่อมๆ
25°C 20°C mm 4.31m/s
06/06/20
ฝนตกปานกลาง
24°C 20°C 6mm 2.7m/s
06/07/20
ฝนตกเล็กน้อย
22°C 18°C 1mm 6.45m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: ฮะกุซัง

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 4 6 10 17 22 26 30 31 26 21 14 7
อุณหภูมิต่ำสุด -2 -2 1 5 11 17 21 22 17 12 6 1


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 340 191 203 163 176 199 282 210 227 203 296 377

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 87 81 38 1 0 0 0 0 0 0 0 38