คู่มือการเดินทาง ซาโดะ

ซะโดะ (Sado) ตั้งอยู่ในจังหวัดนิอิงะตะ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลญี่ปุ่น และเมืองซะโดะตั้งอยู่ตรงกลาง

ซะโดะขึ้นชื่อเรื่องทองคำ และเป็นที่ตั้งของเหมืองทองคำเก่า เช่น เหมืองทองคำ Sado Kinzan (Sado Kinzan Gold Mine) ซึ่งเปิดให้สาธารณะเข้าชม นอกจากนั้นการล่องเรือ ทาไรอิ บูเนะ ( เรืออ่าง ) (Tarai Bune) ที่เป็นเอกลักษณ์ของซะโดะก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจวัฒนธรรมของซะโดะ เราขอแนะนำสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโองิ (Ogi Folk Museum) และ "บ้านเก่าเซอิคุโระ (Seikuro Old House)"

ซะโดะอุดมไปด้วยธรรมชาติ ที่นี่พยายามฟื้นฟูนกช้อนหอยหงอน (crested ibis) สมบัติทางธรรมชาติและกำลังใกล้สูญพันธุ์เพื่อให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ คุณสามารถชมการเลี้ยงนกได้ที่สวนโทกิโนะโมริ (Toki Forest Park)

คุณสามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยรถยนต์หรือรถโดยสาร การนั่งเรือข้ามฟากจากเกาะหลักนิอิงะตะมายังเกาะจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับจากเมืองใหญ่ๆ คุณสามารถมายังนิอิงะตะได้โดยรถไฟหัวกระสุนหรือเครื่องบิน และนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะ เมื่อมาจากโตเกียวโดยรถไฟหัวกระสุนจะใช้เวลาในการไปยังเกาะประมาณ 4 ชั่วโมงข้อมูลการท่องเที่ยว: ซาโดะ

ซาโดะ โรงแรม , เรียวกัง ( ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น )

โรงแรม , เรียวกัง ( ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น )


แผนที่: ซาโดะ