อากาศและสภาพอากาศ: ชิราคาวะโก

มีแผนการเดินทางมาที่ "ชิราคาวะโก"?
ตรวจสอบสภาพอากาศ 7 วัน ของ "ชิราคาวะโก" ได้ที่นี่ที่ เจแปน ฮ้อปเปอร์ คุณสามารถหาอุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณฝนในแต่ละเดือน และจำนวนเฉลี่ยของหิมะที่ตก

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: ชิราคาวะโก

เนื่องจากไม่มีสถิติของเมืองนี้ จึงแสดงสถิติเขตเมืองและท้องถิ่นของพื้นที่ใกล้เคียง

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
05/26/20
ฝนตกเล็กน้อย
18°C 16°C 2mm 0.31m/s
05/27/20
ฝนตกปานกลาง
21°C 8°C 3mm 2.59m/s
05/28/20
เมฆเล็กน้อย
24°C 8°C mm 2.06m/s
05/29/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
22°C 9°C mm 3.42m/s
05/30/20
ฝนตกเล็กน้อย
25°C 11°C 1mm 1m/s
05/31/20
ฝนตกเล็กน้อย
26°C 11°C 0mm 0.97m/s
06/01/20
ฝนตกหนัก
23°C 12°C 14mm 5.84m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: ชิราคาวะโก

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 2 4 8 15 21 26 29 30 25 19 13 5
อุณหภูมิต่ำสุด -5 -5 -3 2 8 15 19 19 15 9 3 -2


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 281 189 209 149 143 181 274 193 209 164 202 289

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 158 178 124 34 0 0 0 0 0 0 5 91