อากาศและสภาพอากาศ: อิซึโมะ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: อิซึโมะ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
11/13/19
ฝนตกเล็กน้อย
15°C 15°C 1mm 8.73m/s
11/14/19
เมฆเป็นหย่อมๆ
12°C 6°C mm 7.76m/s
11/15/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
14°C 5°C mm 4.22m/s
11/16/19
ฝนตกเล็กน้อย
17°C 11°C 2mm 7.55m/s
11/17/19
เมฆมาก
18°C 11°C mm 1.49m/s
11/18/19
ฝนตกหนัก
18°C 8°C 13mm 9.12m/s
11/19/19
ฝนตกเล็กน้อย
9°C 8°C 1mm 8.7m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: อิซึโมะ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 7 9 12 18 23 26 30 32 28 22 16 10
อุณหภูมิต่ำสุด 1 1 3 6 11 18 22 23 18 12 7 3


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 121 94 127 104 145 172 245 147 174 115 121 132

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0