ลงประกาศโดย: Japan Hoppers編集部 ユジン(Yoojin) 20 Jan 2017 บทความประชาสัมพันธ์

สเน่ห์ของเส้นทาง คุมาโนะ โคโดะ อิเซจิ ที่เชื่อมสถานที่ศักดิ์สิทธ์สองแห่งของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ตอนที่1

สเน่ห์ของเส้นทาง คุมาโนะ โคโดะ อิเซจิ ที่เชื่อมสถานที่ศักดิ์สิทธ์สองแห่งของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ตอนที่1 © 三重県

"เจ็ดครั้งถึงอิเซะ, สามครั้งถึงคุมาโนะ"

นี่เป็นสุภาษิทที่อธิบายความบ่อยครั้งที่จะไปเยี่ยมเยือน อิเซะ และคุมาโนะ เมื่อนานมาแล้ว สุภาษิทนี้ได้ถูกใช้เพื่ออธิบายความศรัทธา หรืออธิบายว่ามันไม่มีกำหนดในความลึกซึ้งของความเชื่อ

พวกเรามีความยินดีที่จะแนะนำประวัติศาสตร์และสเน่ห์ของ เส้นทางคุมาโนะ คุโดะ อิเซจิ, เส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมต่อสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จนได้ปรากฎในสุภาษิทญี่ปุ่นที่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างของความเชื่อ

เชิญเยี่ยมชม มรดกโลกเส้นทางแสวงบุญ คุมาโนะ คุโดะ อิเซจิ

ประวัติศาสตร์และภูมิหลังของเส้นทางแสวงบุญญี่ปุ่น และเส้นทางแสวงบุญเส้นทาง คุมาโนะ คุโดะ

เส้นทางคุมาโนะ คุโดะ เป็นเส้นทางแสวงบุญ จากหลากหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นถึง คุมาโนะ ซานซาน (สามศาลเจ้าใหญ่ ของคุมาโนะ- ศาลเจ้า คุมาโนะฮายาตะมะ-ตาอิชา, ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ-ตาอิชา, และ ศาลเจ้า คุมาโนะ ฮอนกู-ตาอิชา) ในเขตวากายาม่า

เหมือนกับมรดกโลกของสเปน ซานติอาโก้ เดอ คอมโพสเตล่า คุมาโนะ โคโดะ เป็นเส้นทางแสวงบุญในญี่ปุ่น ในปี 2004 คุมาโนะโคโดะ ได้ถูกแต่งตั้งโดยยูเนสโก้ ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อะไรคือสิ่งที่คนมองหาในคุมาโนะ? ในส่วนต่อไปเราจะเราจะเปิดเผยประวัติศาสตร์ของความเชื่อที่นำพาผู้คนมาที่นี่

คุมาโนะ เป็นชื่อของส่วนทางใต้ของคิอิเพ็นนินซูล่า ในยุคปัจจุบันคือเขต มิเอะและวากายาม่า คุมาโนะ เคยถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมารวมตัวกัน ("โคโมรุ" ในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่นนั่นก็เป็นที่มาของชื่อเรียก "โคโมรุ"

หลังจากพระพุธศาสนาได้ถูกแนะนำขึ้นในญี่ปุ่น เทพเจ้าของคุมาโนะ ซานซาน ได้ถูกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าของศาสนาพุธที่แปลงร่างมาเพื่อช่วยชาวญี่ปุ่นที่กำลังถูกทำลายล้าง และทฤษฎีนี้เรียกว่า"ฮอนจิ ซุยกาจู" เป็นความเชื่อของลัทธิชินโตคามิ และพรุะพุทธศาสนา เป็นลักษณะเด่นของญี่ปุ่นที่เชื่อว่า คุมาโนะ เป็นสถานที่ที่ได้สถาปนาขึ้น

ในช่วงท้ายของยุคเฮอาน (794-1185) ได้มีความไม่มั่นคงทางสังคมเกิดขึ้นทั่วประเทศ และ สถานที่บริสุทธิ์ของพุทธศาสนา ที่สอนให้เชื่อว่า การทำความดีในขณะมีชีวิตจะทำให้ได้ไปสู่ สถานที่บริสุทธิ์ (สวรรค์) หลังจากสิ้นชีวิต ได้เกิดความนิยม เพราะนิรุกติศาสตร์ของคุมาโนะ ผู้คนเชื่อว่าเป็นที่ที่ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตได้ไปรวมตัว่หลังจากตายแล้ว ทำให้เกิดความเชื่อว่าได้เกิดการเชื่อมต่อกับสถานที่บริสุทธิ ทำให้คุมาโนะ เป็นสถานที่สำคัญที่จักรพรรดิ์และคนชั้นสูงที่เกษียณแล้วต้องเยี่ยมเยือน

หลังจากนั้น ขึ้นทางชันเพื่อไปเยี่ยมเยียน คุมาโนะ ซานซาน ที่มีความนิยมจากผู้คนที่ต้องการอยู่ใกล้สถานที่บริสุทธิ์ และทางนี้ผู้แสวงบุญมากมายได้สร้างทางขึ้นมาและได้กลายเป็น คุมาโนะ โคโดะในทุกวันนี้

เกี่ยวกับ เส้นทางคุมาโนะ โคโด อิเซจิ

ท่ามกลางเส้นทางที่ได้จารึกไว้กับรายการมรดกโลกนั้น เส้นทางอิเซจิ, เชื่อมต่อ อิเซ จินกู ในเขต มิเอะ สู่ คุมาโนะ ซานซาน เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุด ต่อไป เรามีความยินดีที่จะแนะนำท่านถึงสิ่งที่น่าสนใจในเส้นทาง อิเซจิ

จุดเริ่มต้นคือ อิเซ จินกู

การเดินทางในเส้นทางอิเซจิ เริ่มต้นที่ นาอิกุ ของ อิเซ จินกู หนึ่งในหลายๆศาลเจ้าที่มีความสำคัญในญี่ปุ่น ที่นี่ เทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเตราสุ โอมิกามิ ได้รับการบูชาที่นี่

การบูชาที่อิเซะ จินกูได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปในสมัยเอโดะ (1603-1868) และได้พูดกันว่าในสมัยนั้น หนึ่งในหกของผู้คนได้มาเยือนที่นี่ ท่ามกลางเส้นทางแสวงบุญเดินตามเส้นทางอิเซจิ จะมีกลุ่มของคนหนุ่มสาวที่เดินเพื่อเป็นตัวแทนของคนท้องถิ่นของเขาที่ไม่สามารถมาเดินได้ เนื่องจากสภาพร่างกายไม่อำนวย

เกี่ยวกับถนนที่ผ่าน

เส้นทางเซจิมีระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร และระหว่างทางมีหลายภูเขาพาดผ่าน ในบางส่วนของเส้นทางอิเซจิเป็นริมทะเล ชื่อ ฮามะ-คาอิโดะ ที่มีเสน่ห์ที่หาไม่ได้จาก เส้นทางคุมาโนะ คูโดะอื่นๆ

ทางเดินหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุมาโนะคุโดะ ว่ากันว่า อันเก่านั้นได้เรียกด้วยมือ 400ปีมาแล้ว เพื่อป้องกันถนนจากการปิดกันจาก แผ่นดินถล่มในพื้นที่ที่มีฝนตกมาก การสร้างสรรค์ของทางเดินหินที่สวยงามที่เชื่อมกับ ทางลาวาไหลที่เกิดขึ้นไปแล้วกว่า15ล้านปีก่อน

ต้นสนที่สูงตระหง่านในป่าโดยรอบได้มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นว่า เป็นไม้ซุงที่แข็งแรงเพราะมีวงปีแคบ และด้วยประเพณีที่เป็นที่ภูมิใจมายาวนานยังมีการปลูกและบำรุงป่าตามเส้นทาง และได้เกิดเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของละแวกนี้

มีสถานที่ จิโซะ-ซามะ (รูปปั้นผู้คุ้มครอง) มีศาลเจ้าเล็กๆเป็นจุดสังเกตุของแต่ละที่ ในปัจจุบันเส้นทางได้รับการซ่อมแซมเป็นอย่างดีแล้ว แต่ครั้งนึงเคยเหมือนกับการเดินทางคู่ไปกับอันตราย และ จิโซะ-ซามะ ได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของคนที่ไม่รู้ว่าใคร เพื่อกระตุ้นให้ผู้แสวงบุญแบบโดดเดี่ยวที่นั่น

เดินริมทะเล เส้นทางฮามะ-คาอิโดะ

หลังจากข้าม มาตซุโมโต-โทเกะ ที่สุดท้าย มีเส้นทางเส้นเดียวที่เดินริมทะเล ชื่อ เส้นทางฮามะ-คาอิโดะ ก่อนจะถึง ศาลเจ้า คุมาโนะ ฮายาตะมะ-ตาอิชา ที่เส้นทางฮามะ-คาอิโดะ มีหลายสิ่งในชม เช่น โอนิกา-โจ สายลมและคลื่น ถ้ำที่เป็นที่อยู่ของเหล่าปีศาจ

 

และ ชิชิ อิวะ (หินสิงโต) ที่ดูเหมือนสิงโตคำรามไปสู่ในทะเล

ในส่วนของ รากเหง้าความเชื่อทางศาสนาของคุมาโนะ มีความเชื่อทางจิตวิญญาณ ว่ามีสิ่งอัศจรรย์และพระเจ้า ในสิ่งอย่าง น้ำตกและ หินขนาดใหญ่ คุณสามารถชื่นชมพลังเหล่านี้ได้ที่ ศาลเจ้า ฮานา-โนะ-จินจา สถานที่ศักศิทธิ์ของ ความเชื่อจากธรรมชาติที่น่าชม

เป้าหมายคือ ศาลเจ้า คุมาโนะ ฮายาตะมะ-ตาอิชา

จากเส้นทางฮามา-กาอิโดะ หลังจากข้าม แม่น้ำ คุมาโนะ-กาว่า เราก็มาถึงเป้าหมายของเส้นทางอิเซจิ ศาลเจ้า คุมาโนะ ฮายาตะมะ-ตาอิชา

ที่นี่เคุณสามารถรับเครื่องรางพิเศษ คุมาโนะ ซานซาน ชื่อ คุมาโนะ โก-โอ-ฟู ที่มีที่นี่ที่เดียวในคุมาโนะ ซานซาน เครื่องรางของศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาตะมะ-ตาอิชา เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันสุขภาพและขับไล่ปีศาจ และมีตัวหนังสือที่ใช้โดย ยาตาการาสุ สามขา (อีกา) ที่เป็นของคามิ ของ คุมาโนะ ซานซา

เที่นี่ป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางที่ยาวนานบน เส้นทางอิเซจิ ปล่อยของเสียของจิตใจและร่างกาย ให้รักษาโดยการเติมเต็มของ เป็นเป้าหมายของการเดินทางแสวงบุญ และเริ่มต้นใหม่

คุณคิดว่ามีอะไรที่ผู้คนในปัจจุบันสามารถเข้าใจจากการเดินทางแสวงบุญเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเดินทาง ความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม และความประสบความสำเร็จหลังจากที่ได้สิ้นสุดการเดินทางที่ยากลำบาก?

นี่ทำให้คุณสนใจในเส้นทางคุมาโนะ คุโดะ อิเซจิ หรือไม่?

จนถึงตอนนี้เราได้แนะนำถึงประสัติศาสตร์ของคุมาโนะคุโดะ และเส้นทางระหว่าง อิเซะ จินกู และ ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาตะมะ-ตาอิชา แต่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายในระหว่างอิเซจิ สำหรับรายละเอียดนั้น ได้โปรดชมวีดีโอที่ทำขึ้นโดย เขตมิเอะ

A trip through Iseji route Visiting the Gods

The locals who greet the pilgrims Kumano Kodo at Iseji Route

What attracts the People the Pilgrimage

ถ้าท่านคิดว่าจะเดินที่คุมาโนะ โคโดะ โปรดดูในส่วนถัดไป ที่เราจะแนะนำท่าน ถึงแบบจำลองเส้นทางของ มาโกเสะ-โทเกะ พาส และ มัตสุโมโตะ โทเกะ พาส

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เส้นทางคุมาโนะ โคโด อิเซจิ และ เขต มิเอะ

โปรดเยี่ยมชม เว็บไซท์ที่เป็นทางการของเส้นทาง คุมาโนะ โคโดะ อิเซจิ คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับ เส้นทางอิเซจิในภาษาต่างๆ และยังสามารถดูคอร์สการนำเที่ยว และข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมานี่นี่

เส้นทางคุมาโน โคโด อิเซจิ โฮมเพจที่เป็นทางการ
http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/en/

ดาวน์โหลด แผ่นพับเส้นทาง คุมะโนะ โคโด อิเซจิ
http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/download/

สถานที่ท่องเที่ยว ญี่ปุ่น " จังหวัดมิเอะ "
http://goo.gl/iqoZp8


三重県 東紀州振興課 / Higashi-Kishu Promotion Division, Mie Prefecture

三重県 東紀州振興課 / Higashi-Kishu Promotion Division, Mie Prefecture

พวกเราทำงานเพื่อ ฟื้นฟู เขตมิเอะ ของส่วนการปกครอง ฮิกาชิ-คิชู และ เพื่อเป็นประโยชน์ของ มรดกโลก เส้นทางคุมาโนะ โคโด อิเซจิ


แท็ก