ลงประกาศโดย: Japan Hoppers編集部 ユジン(Yoojin) 14 Jan 2016

ดอกซากุระจะบานเมื่อไรปี 2017?

ดอกซากุระจะบานเมื่อไรปี 2017? © Iry

ดอกซากุระจะบานตอนไหนในปี 2017?

สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น สถานที่แรกๆ ที่โซะเมโยะชิ ต้นซากุระที่ขึ้นอยู่ทั่วไป จะบานในปี 2017 คือโตเกียวประมาณวันที่ 19 มีนาคม ตามด้วยฟุกุโอะกะ (ประมาณวันที่ 22 มีนาคม) โอซาก้า (ประมาณวันที่ 27 มีนาคม) และเซ็นได (ประมาณวันที่ 14 เมษายน)

แผนที่ด้านล่างคือแผนที่การพยากรณ์ดอกซากุระบานของโซะเมโยะชิโนะ

วันดอกไม้บานขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและอุณหภูมิของฤดูหนาวก่อนหน้านั้น ต้นซากุระจะสร้างดอกในฤดูร้อนและจากนั้นคงตัวระหว่างฤดูหนาวเพื่อพักตัวจนถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิเพื่อเติบโต และเมื่อต้นซากุระรับรู้ได้ถึงฤดูใบไม้ผลิ พวกมันจะเริ่มเบ่งบาน หรืออาจพูดได้ว่า ฤดูหนาต้องหนาวเพียงพอที่ต้นซากุระจะคงสภาพได้ หากว่าฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่น ต้นซากุระก็จะบานช้ากว่าปกติ

โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่จะบานเต็มที่และมันจะอยู่นานประมาณ 10 วัน ดูกราฟต่อไปนี้สำหรับการพยากรณ์อย่างละเอียดของโซะเมโยะชิโนะ

ฮอกไกโด

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
ฮาโกดาเตะ 4/27 5/1
ซัปโปโร 5/2 5/6

ภูมิภาคโทโฮกุ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
อาโอโมริ 4/18 4/22
โมริโอกะ 4/15 4/22
เซนได 4/4 4/10
อาคิตะ 4/15 4/20
ยามางาตะ 4/10 4/14
ฟุกุชิมะ 4/6 4/10

ภูมิภาคคันโต

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
มิโตะ 3/28 4/6
อุตสึโนะมิยะ 3/28 4/4
มาเอะบาชิ 3/27 4/4
ไซตามะ 3/24 3/31
โตเกียว 3/19 3/28
โยโกฮามะ 3/23 4/1

ภูมิภาคชูบุ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
โคฟุ 3/23 3/31
นาโกย่า 4/8 4/13
นีงาตะ 4/5 4/10
โทยามะ / ทาคาโอกะ 4/4 4/9
คานาซาวะ 4/3 4/9
ฟุกุอิ 4/2 4/7
กิฟุ 3/25 4/2
ชิซูโอกะ 3/25 4/3
นาโกยา 3/23 4/2

ภูมิภาคคิงกิ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
สึ / ซูซูกะ 3/28 4/2
ฮิโกเนะ 4/1 4/8
เกียวโต 3/26 4/3
โอซาก้า 3/27 4/3
โกเบ 3/28 4/5
นาระ 3/27 4/3
วาคายามะ 3/26 4/2

ภูมิภาคชูโกกุ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
ทตโทริ / คุระโยชิ 3/30 4/7
มัตสึเอะ 3/30 4/6
โอคายามะ 3/28 4/4
ฮิโรชิมา 3/24 4/2
ชิโมโนเซกิ 3/27 4/4

ภูมิภาคชิโกกุ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
โทคุชิมะ 3/30 4/6
ทาคามัตสึ 3/28 4/5
มัตสึยามะ 3/24 4/4
โคจิ 3/23 3/30

ภูมิภาคคิวชูและโอกินาวะ

Area Forecasted date Forecasted full bloom date
ฟุกุโอกะ 3/22 3/31
ซากะ / คะชิมะ 3/24 4/1
นางาซากิ 3/26 4/3
คุมาโมโตะ 3/24 4/2
โออิตะ 3/26 4/6
มิยาซากิ 3/29 4/7
คาโกชิมะ 4/4 4/14

Information provided by :Japan Meteorological Corporation(Announced on February 16, 2017)

หากคุณต้องการดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไปยังเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือหน้าพิเศษในเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

・Japan Meteorological Corporation(https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/news2017.html?lang=en#section01

・JNTO(https://www.jnto.go.jp/sakura/eng/index.php

In cooperation with:Japan Hoppers編集部 ユジン / Yoojin

Japan Hoppers編集部 ユジン / Yoojin

Hi I'm Yoojin. I'll let you know how to enjoy and survive in Japan :P I hope it will be helpful for your travel.
안녕하세요! JH기자의 유진이에요. JH를 많이많이 이용해주세요!!


แท็ก