สถานที่ท่องเที่ยว:ซัปโปโร

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด © Y.Matsumoto
Japan Hoppers คือ คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวออนไลน์ฟรีซึ่งครอบคลุมหลายแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น หน้านี้ขอแนะนำ "สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด"

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

4 Star