อากาศและสภาพอากาศ: อิกะอุเอโนะ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: อิกะอุเอโนะ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
09/21/19
ฝนตกเล็กน้อย
24°C 20°C 3mm 2.44m/s
09/22/19
ฝนตกเล็กน้อย
25°C 20°C 3mm 4.63m/s
09/23/19
ฝนตกปานกลาง
29°C 23°C 3mm 6.19m/s
09/24/19
ฝนตกเล็กน้อย
25°C 19°C 0mm 3.44m/s
09/25/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
26°C 18°C mm 2.56m/s
09/26/19
เมฆเล็กน้อย
27°C 19°C mm 2.55m/s
09/27/19
เมฆกระจายตัว
27°C 20°C mm 2.8m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: อิกะอุเอโนะ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 8 9 13 19 24 27 31 33 28 22 16 11
อุณหภูมิต่ำสุด -1 -1 2 7 12 18 22 23 19 12 6 1


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 49 65 100 96 149 180 182 124 188 123 72 49

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0