อากาศและสภาพอากาศ: คุมาโนะ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: คุมาโนะ

เนื่องจากไม่มีสถิติของเมืองนี้ จึงแสดงสถิติเขตเมืองและท้องถิ่นของพื้นที่ใกล้เคียง

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
02/24/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
13°C 3°C mm 1.46m/s
02/25/20
ฝนตกปานกลาง
14°C 5°C 4mm 2.25m/s
02/26/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
15°C 2°C mm 2.33m/s
02/27/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
6°C -2°C mm 5.48m/s
02/28/20
เมฆเป็นหย่อมๆ
10°C -2°C mm 1.19m/s
02/29/20
ฝนตกเล็กน้อย
9°C 1°C 1mm 1.51m/s
03/01/20
ฝนตกเล็กน้อย
12°C 5°C 2mm 1.92m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: คุมาโนะ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 11 11 14 19 22 25 29 30 27 23 18 14
อุณหภูมิต่ำสุด 4 3 6 11 16 20 24 24 22 17 11 6


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 80 67 170 169 233 257 208 131 322 205 151 57

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0