ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ

ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ © Iry

ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะคืออะไร?

ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไท (Kumano-Nachi-Taisha)  ตั้งอยู่ในจังหวัดวะกะยะมะ ซึ่งเป็นถานที่ประดิษฐานของฟุซุมิโนะคามิ (Fusuminokami) รวมทั้งเทพเจ้าและเทพธิดาอื่น ๆ สร้างขึ้นบนตำแหน่งปัจจุบันเมื่อปี 317 ต่อมาถูกเผาทำลายโดย โอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) หลังจากนั้นได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่โดย โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะเป็นศาลเจ้าหลักเคียงข้างคุมะโนะนะจิไทฉะ (Kumano-Nachi-Taisha) และคุมะโนะฮะยะมะไทฉะ (Kumanohayama-Taisha) รวมเรียกว่าว่าศาลเจ้าหลักทั้งสามแห่งคุมะโนะ (Kumano Miyama) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO

ตามเส้นทางการแสวงบุญจะมีขั้นบันไดหิน 467 ขั้น ไปยังอาคารวัดสีแดงที่โดดเด่น อาคารทั้ง 6 หลัง ใช้เทคนิคทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า คุมะโนะกอนเง็นซึคุริ (Kumanogongentsukuri) ซึ่งมีเทพเจ้าต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่

ศาลเจ้าคุมะโนะนาจิไทฉะอยู่ใกล้กับน้ำตกนะจิ (Nachi-Otaki) น้ำตกแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำสองสาย ได้แก่ “นิโนะทะกิ (Ninotaki)” และ “ซานโนะทะกิ (Sannotaki)” ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่น” และเสียงของน้ำตกได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “100 เสียงที่ไพเราะมากที่สุดของญี่ปุ่น”

การเดินทาง

รถบัสคุมะโนะ (Kumano Bus) จากสถานีรถไฟ JR คิคัตสึอุระ (JR Kiikatsuura Station) และลงที่ป้ายนะจิซาน (Nachisan Stop)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ ให้ใช้ทางแยกนันคิทะนะเบะ (Nankitanabe IC) ของทางด่วนฮันวะ (Hanwa driveway) หรือทางแยกคุมะโนะโอะโดะมะริ (Kumanoodomari IC) ของทางด่วนคุมะโนะโอะวะเซะโดะโระ (Kumanoowasedouro) ไปยังทางแยกที่ใกล้ที่สุด ใช้เวลาขับรถจากทางแยก 4-5 ชั่วโมง 
ห้องสะสมภาพ: ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ


เนื้อหาสาระ, ประเภท: ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ

สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ (熊野那智大社 / Kumano-Nachi-taisha Shrine)
ความนิยม, การแบ่งแยกตามลำดับชั้น  
ที่อยู่ 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1
Wakayama-ken, Higashimuro-gun Nachikatsuura-chō Nachisan 1
โทรศัพท์  /   โทรสาร Phone: 0735-55-0321 / Fax: 0735-55-0643
เวบไซต์
ช่วงเวลา 2ชั่วโมง
ฤดูที่แนะนำ
ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม - พฤษภาคม )
ฤดูร้อน ( มิถุนายน - สิงหาคม ) ฤดูใบไม้ร่วง ( กันยายน - พฤศจิกายน ) ฤดูหนาว ( ธันวาคม - กุมภาพันธ์ )
เป้าหมายที่แนะนำ ครอบครัว กลุ่มคณะ เด็ก ( อายุ 7-17 ) ผู้ใหญ่ ( อายุ 20+ ) เดินทางเดี่ยว


แผนที่: ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ