ใจกลางกรุงโอซากา | โอซากาตอนเหนือ (คิตะ) | โอซากาตอนใต้ (มินามิ) |

สถานที่ท่องเที่ยว: ใจกลางกรุงโอซากา

สถานที่ท่องเที่ยว: โอซากาตอนเหนือ (คิตะ)

สถานที่ท่องเที่ยว: โอซากาตอนใต้ (มินามิ)