อากาศและสภาพอากาศ: มาเอะบาชิ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: มาเอะบาชิ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
04/08/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
19°C 10°C mm 2.67m/s
04/09/20
ฝนตกเล็กน้อย
16°C 7°C 3mm 2.24m/s
04/10/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
13°C 4°C mm 6.54m/s
04/11/20
ฝนตกเล็กน้อย
13°C 4°C 1mm 2.4m/s
04/12/20
ฝนตกเล็กน้อย
15°C 4°C 0mm 0.62m/s
04/13/20
หิมะตก
8°C 3°C 17mm 2.93m/s
04/14/20
ฝนตกเล็กน้อย
11°C 5°C 2mm 0.3m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: มาเอะบาชิ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 9 10 13 19 24 27 31 32 27 22 16 11
อุณหภูมิต่ำสุด -1 -0 3 8 13 18 22 23 19 13 7 2


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 28 32 53 74 111 141 200 188 214 126 42 28

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1