อากาศและสภาพอากาศ: นาสุ / ชิโอะบาระ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: นาสุ / ชิโอะบาระ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
12/16/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
11°C 2°C mm 1.7m/s
12/17/19
ฝนตกเล็กน้อย
8°C 4°C 1mm 1.64m/s
12/18/19
เมฆกระจายตัว
11°C 2°C mm 4.5m/s
12/19/19
เมฆกระจายตัว
6°C 0°C mm 1.9m/s
12/20/19
เมฆเล็กน้อย
5°C 0°C mm 3.95m/s
12/21/19
หิมะโปรย
4°C 0°C 3mm 1.13m/s
12/22/19
เมฆเล็กน้อย
7°C 1°C mm 5.01m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: นาสุ / ชิโอะบาระ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 1 3 7 12 18 21 25 26 22 16 11 5
อุณหภูมิต่ำสุด -6 -6 -3 2 8 12 17 18 14 8 2 -3


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 52 43 103 144 197 222 320 310 308 197 93 63

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 29 29 17 6 0 0 0 0 0 0 3 21