ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา

ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา © PIXTA

ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มศาลเจ้าสุมิโยชิ ซันจินในฟุกุโอกะ  คำว่าสุมิโยชิ ซันจิน หมายถึง เทพเจ้าแห่งท้องทะเล 3 องค์ ได้แก่ เทพโสะคตสึสึ โนะ โอคามิ เทพนาคัตสึสึ โนะ โอคามิ และเทพอุวัตสึสึ โนะ โอคามิ  ศาลเจ้าที่บูชาเทพสุมิโยชิ ซันจินตั้งอยู่ทั่วดินแดนญี่ปุ่น ซึ่งศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจามีอายุเก่าแก่ที่สุด  บริเวณที่ตั้งศาลเจ้ามีอาคารโนงาคุเด็นที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1938 และได้รับการประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมของฟุกุโอกะ  โดยอาคารนี้มีไว้สำหรับจัดแสดงดนตรีโนงาคุ ละครเวที และคอนเสิร์ต

นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น อนดะ-ไซ ในฤดูใบไม้ผลิ นาโงชิ ไท-ไซ ในฤดูร้อน เรอิไท-ไซ ในฤดูใบไม้ร่วง และสึอินาไซ ในฤดูหนาว

การเดินทาง

นั่งรถไฟใต้ดินสายสนามบินฟุกุโอกะไปลงสถานีรถไฟ JR ฮาคาตะ หรือ สถานีรถไฟฮาคาตะ จากนั้นเดินต่อ 10 นาที  หากเดินทางโดยรถประจำทางให้ลงที่ป้ายสุมิโยชิ แล้วเดินต่อ 2 นาที
เนื้อหาสาระ, ประเภท: ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา

สถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา (筑前国一之宮 住吉神社 / Chikuzen-koku Ichinomiya Sumiyoshi-jinja Shrine )
ความนิยม, การแบ่งแยกตามลำดับชั้น  
ที่อยู่ 福岡県福岡市博多区住吉3-1-51
Fukuoka Prefecture. Fukuoka-shi, Hakata-ku, Sumiyoshi 3-1-51
โทรศัพท์  /   โทรสาร Phone: 092-291-2670
เวบไซต์
ช่วงเวลา 30นาที
ค่าเข้าชม , ค่าสมัคร ค่าเข้าชมที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ
ฤดูที่แนะนำ
ฤดูใบไม้ผลิ ( มีนาคม - พฤษภาคม )
ฤดูใบไม้ร่วง ( กันยายน - พฤศจิกายน ) ฤดูหนาว ( ธันวาคม - กุมภาพันธ์ )
เป้าหมายที่แนะนำ ครอบครัว ดู่ กลุ่มคณะ เด็ก ( อายุ 7-17 ) ผู้ใหญ่ ( อายุ 20+ ) เดินทางเดี่ยว


แผนที่: ศาลเจ้าจิคุเซ็น-โคกุ อิจิโนมิยะ สุมิโยชิ-จินจา