อากาศและสภาพอากาศ: โทคุชิมะ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: โทคุชิมะ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
11/13/19
เมฆกระจายตัว
21°C 15°C mm 3.54m/s
11/14/19
ฝนตกเล็กน้อย
14°C 6°C 1mm 7.33m/s
11/15/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
13°C 4°C mm 3.05m/s
11/16/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
17°C 7°C mm 3.38m/s
11/17/19
เมฆมาก
17°C 10°C mm 1.27m/s
11/18/19
ฝนตกปานกลาง
18°C 7°C 10mm 0.67m/s
11/19/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
9°C 5°C mm 7.37m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: โทคุชิมะ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 10 11 14 19 24 27 31 32 29 23 18 12
อุณหภูมิต่ำสุด 3 3 6 11 16 20 24 25 22 16 10 5


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 42 58 80 101 155 188 163 189 275 192 89 60

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0