อากาศและสภาพอากาศ: อุจิโกะ / โอสุ

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: อุจิโกะ / โอสุ

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
11/20/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
12°C 8°C mm 3.17m/s
11/21/19
ท้องฟ้าแจ่มใส
15°C 5°C mm 1.29m/s
11/22/19
เมฆมาก
17°C 7°C mm 3.05m/s
11/23/19
เมฆเล็กน้อย
20°C 12°C mm 1.18m/s
11/24/19
ฝนตกหนัก
21°C 17°C 18mm 1.37m/s
11/25/19
ฝนตกเล็กน้อย
20°C 13°C 1mm 3.31m/s
11/26/19
เมฆกระจายตัว
17°C 10°C mm 4.76m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: อุจิโกะ / โอสุ

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 9 11 15 20 26 28 32 33 30 24 18 11
อุณหภูมิต่ำสุด -0 2 4 7 13 19 23 24 19 14 8 3


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 71 87 107 124 151 259 215 141 155 129 104 94

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0