คู่มือการเดินทาง ฮะจิโนะเฮะ

ฮาชิโนเฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอาโอโมริ ส่วนตะวันออกของพื้นที่จะหันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก และฮาชิโนเฮะมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารทะเล

ฮาชิโนเฮะเป็นที่รู้จักกันในเรื่องตลาดเช้า ทั้งซาชิมิและอาหารที่เตรียมจะขายในตลาด เช่น ตลาดทาเตะฮานะกันเปกิ อะไซจิ (เปิดทุกวันอาทิตย์) และตลาด มัตสึมินาโตะ เอกิมะเอะอซาอิชิ (เปิดวันจันทร์ถึงศุกร์และช่วงเช้าวันเสาร์) มีพื้นที่ภายในตลาดที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกินอาหารในตลาดได้เลย นอกจากนี้ มีพื้นที่ที่สามารถเดินชมธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น ชายฝั่งโอสุกะ ศาลเจ้าคูชิฮิกิ ฮาชิมังงู และ เกาะคะบุชิมะ หลังจากตื่นมาเพื่อไปตลาดเช้าแล้วก็เพลิดเพลินกับการเดินสบายๆ

สามารถเข้าสู่พื้นี่ได้สะดวกสบายโดยรถไฟ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟสายฮาชิโนเฮะซึ่งวิ่งเลียบชายฝั่งจากสถานีคูชิ ในจังหวัดอิวาเตะไปสถานีฮาชิโนะเฮะในจังหวัดอาโอโมริเพื่อไปตลาดเช้าได้ จากโตเกียวหรือฮอกไกโด ใช้รถไฟชินคันเซ็นถึงพื้นที่นี้ได้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวข้อมูลการท่องเที่ยว: ฮะจิโนะเฮะ

ฮะจิโนะเฮะ โรงแรม , เรียวกัง ( ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น )

โรงแรม , เรียวกัง ( ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น )


แผนที่: ฮะจิโนะเฮะ