อากาศและสภาพอากาศ: ซันริกุไคกัง

แปลงหน่วยอุณหภูมิ

คลิกปุ่มขวาเพื่อแปลงหน่วยอุณหภูมิ


พยากรณ์อากาศและสภาพอากาศปัจจุบัน: ซันริกุไคกัง

วัน อากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณน้ำฟ้า ความเร็วลม
06/01/20
ฝนตกเล็กน้อย
17°C 17°C 0mm 2.51m/s
06/02/20
ฝนตกปานกลาง
23°C 17°C 3mm 4.16m/s
06/03/20
ท้องฟ้าแจ่มใส
21°C 15°C mm 2.28m/s
06/04/20
ฝนตกปานกลาง
21°C 17°C 3mm 2.28m/s
06/05/20
ฝนตกเล็กน้อย
24°C 17°C 0mm 5.01m/s
06/06/20
ฝนตกปานกลาง
20°C 14°C 3mm 3.21m/s
06/07/20
เมฆเป็นหย่อมๆ
18°C 13°C mm 2.6m/s


สถิติอากาศที่ผ่านมา: ซันริกุไคกัง

ค่าเฉลี่ยคำนวณจากฐานข้อมูลใน 5-10 ปีที่ผ่านมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ( °C)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุด 5 5 9 14 19 22 26 29 25 20 14 8
อุณหภูมิต่ำสุด -3 -3 0 5 10 14 19 21 17 10 5 -0


ปริมาณน้ำฟ้ารายเดือน (mm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณน้ำฟ้า 70 44 113 129 168 177 196 178 242 183 105 81

ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน (cm)

ตามประเภทสถิติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปริมาณหิมะปกคลุมสูงสุดรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0