สถานที่ท่องเที่ยว:เซนได

หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอะคิอุ © Iry
หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอะคิอุคือสถานที่ที่มีโรงงานของช่างฝีมือซึ่งผลิตสินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ของเล่นดั้งเดิมของญี่ปุ่น เช่น ลูกข่างหมุนเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีโรงงานที่นี่ที่มีของอย่างเช่น เครื่องชงชา สีย้อมและผ้าถักและเฟอร์นิเจอร์ มากไปกว่านั้น ตลอดจนการทำงานในแต่ละโรงงาน และช่างฝีมือยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกด้วย

หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอะคิอุ

3 Star
เซ็นได มีเดียเทค © Iry
เซ็นได มีเดียเทค คือสถาบันในเซ็นได ภายในอาคารมีแกเลอรี โรงละคร สตูดิโอและห้องสมุด ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถรวบรวมและส่งต่อข้อมูลได้ นิทรรศการจัดขึ้นในแกเลอรีและมีการฝึกอบรมมากมายจัดขึ้นในสตูดิโอ

เซ็นได มีเดียเทค

2 Star