สถานที่ท่องเที่ยว:โชไน

พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเค็น โดะมอน
พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเค็น โดะมอนคือพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายซึ่งอุทิศให้กับเค็น โดะมอน ซึ่งมีผลงานในยุคโชวะ (1926-1989) เค็น โดะมอนเดิมมาจากเมืองซะกะตะ จังหวัดยะมะงะตะ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเปิดขึ้นในบริเวณนี้เดือนตุลาคม 1983 ในฐานะนักถ่ายภาพโดะมอนโดดเด่นเรื่องความสมจริง และภาพถ่ายมากมายเรื่องข่าว วัดพระพุทธรูป สถานที่ทางวัฒนธรรม และอีกมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง

พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเค็น โดะมอน

3 Star