Đền chùa

Bùa hộ mệnh
Omamori là lá bùa may mắn được trao cho khách hành hương đến bái kiến trong chùa, đền thờ. Đa số bùa hộ mệnh ở Nhật có dạng túi làm bằng vải, bên trong chứa gỗ hoặc giấy được yểm linh khí của các vị thần. Bùa hộ mệnh có nhiều loại đa dạng, và phân theo mục đích khác nhau tùy theo người cần nó, điển hình như bùa cầu tình yêu, bùa giao thông, du lịch an toàn, hay tấm bùa duyên lành chứa những điều tốt đẹp được các vị thần linh thờ trong chùa ban cho.

Bùa hộ mệnh

Omikuji – Quẻ xăm vận mệnh © yoojin
Omikuji là hành động rút xăm để xem bói vận mệnh cuộc đời cá nhân, thường diễn ra trong chùa và đền thờ, Thể loại quẻ xăm cũng khá phong phú, từ loại quẻ diễn giải vận mệnh chung trên nhiều lĩnh vực với hai yếu tố chính là “Cát” (quẻ xăm tốt) hoặc “Hung” (quẻ xăm xấu), đến những loại chuyên phán về Tình yêu, được ghi câu chữ trên giấy. Phần lớn các quẻ xăm được ghi bằng tiếng Nhật, nhưng gần đây, do lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm các đền thờ tăng lên, nên cũng có vài ngôi đền làm quẻ xăm ghi nhiều thứ tiếng.

Omikuji – Quẻ xăm vận mệnh