Nhận xét chung về nghệ thuật truyền thống

Những nghệ thuật truyền thống đang được lưu truyền tại Nhật Bản ngày nay có thơ ca (Waka hoặc Haiku), múa, hội họa và một số bộ môn nghệ thuật khác. Tất cả dù được gọi chung là nghệ thuật truyền thống nhưng do thời gian hình thành cách biệt đơn vị cả trăm năm, có những nghệ thuật mang tính kiểu cách cao như Noh - vốn là một nghi thức cầu nguyện đến thần linh; thì cũng có những bộ môn như Kabuki - là một hình thức giải trí của tầng lớp bình dân. Nhìn chung nghệ thuật truyền thống Nhật Bản mang nhiều đặc trưng đa dạng.

Một đặc trưng thường thấy nhất của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản là xem trọng khuôn mẫu. Sư phụ không không truyền dạy nhiều cho đệ tử. Điều này thoạt nhìn có thể bạn sẽ nghĩ là không hiệu quả, sớm truyền lại những kĩ năng, thủ thuật thì chẳng phải là tốt hơn sao. Tuy nhiên, nghệ thuật truyền thống Nhật Bản vốn coi trọng những gì không thể diễn tả bằng lời. Đúng là nếu truyền dạy cho đệ tử những kĩ năng, thủ thuật nào đó thì sẽ nhanh chóng thu được tiến bộ ban đầu. Nhưng trong nghệ thuật truyền thống, người ta sợ rằng việc truyền dạy bằng lời sẽ gây ảo giác là đã hiểu hết tất cả. Để đạt đến cảnh giới mà truyền thụ bằng lời không thể đạt được, mỗi bộ môn đều phải trải qua một quá trình đào tạo nghiêm khắc, kết quả của điều đó đã mang đến một đất nước Nhật Bản với những bộ môn nghệ thuật truyền thống tuyệt vời như ngày hôm nay.