Thời tiết và khí hậu: Chita

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Chita

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
04/11/20
Trời nắng nhẹ
16°C 7°C mm 4,01m/s
04/12/20
Mưa vừa
14°C 11°C 11mm 2,68m/s
04/13/20
Mưa to
17°C 12°C 23mm 5,21m/s
04/14/20
Trời nắng nhẹ
17°C 11°C mm 9,07m/s
04/15/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
19°C 10°C mm 3,13m/s
04/16/20
Trời nhiều mây
21°C 13°C mm 3,23m/s
04/17/20
Mưa vừa
19°C 14°C 4mm 4,56m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Chita

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 14 19 23 26 31 32 28 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 3 5 9 15 19 24 25 21 16 9 4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 54 65 98 116 166 178 151 99 231 188 77 57

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0