Thời tiết và khí hậu: Đông Izu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Đông Izu

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Trời nắng nhẹ
14°C 5°C mm 13,26m/s
02/18/20
Trời nắng nhẹ
7°C 1°C mm 10,61m/s
02/19/20
Trời nhiều mây
9°C 2°C mm 2,37m/s
02/20/20
Trời nhiều mây
11°C 3°C mm 1,52m/s
02/21/20
Mưa vừa
10°C 5°C 4mm 2,64m/s
02/22/20
Mưa vừa
13°C 8°C 4mm 7,12m/s
02/23/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
12°C 7°C mm 2,04m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Đông Izu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 11 12 15 20 24 26 30 32 29 24 18 14
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 4 9 14 19 23 24 20 14 8 3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 67 95 146 150 162 209 201 170 229 200 109 60

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0