Thời tiết và khí hậu: Hamamatsu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Hamamatsu

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/31/20
Mưa nhỏ
21°C 20°C 2mm 2,82m/s
06/01/20
Trời nhiều mây
25°C 20°C mm 3,71m/s
06/02/20
Mưa nhỏ
28°C 21°C 0mm 5,33m/s
06/03/20
Trời nhiều mây
28°C 23°C mm 5,71m/s
06/04/20
Trời nhiều mây
29°C 23°C mm 6,59m/s
06/05/20
Mưa nhỏ
27°C 22°C 1mm 6,07m/s
06/06/20
Mưa vừa
24°C 21°C 3mm 7,93m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Hamamatsu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 16 19 24 27 31 32 29 24 18 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 3 6 10 15 20 24 25 21 17 10 3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 58 83 138 168 193 209 183 122 219 187 117 57

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0