Thời tiết và khí hậu: Okuhida

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Okuhida

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
04/11/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
13°C 2°C mm 1,66m/s
04/12/20
Mưa vừa
10°C 3°C 4mm 0,65m/s
04/13/20
Tuyết rơi nhẹ
10°C 4°C 13mm 1,44m/s
04/14/20
Tuyết rơi nhẹ
8°C 1°C mm 4,24m/s
04/15/20
Trời nắng nhẹ
14°C 2°C mm 2,24m/s
04/16/20
Trời nắng
16°C 5°C mm 2,59m/s
04/17/20
Mưa nhỏ
15°C 6°C 2mm 1,61m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Okuhida

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 1 3 7 14 21 25 28 29 25 18 11 3
Nhiệt độ thấp nhất -7 -6 -3 2 7 13 17 18 13 7 2 -3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 90 89 141 143 181 198 325 191 212 160 141 106

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0