Thời tiết và khí hậu: Tateshina / Suwa

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Tateshina / Suwa

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Tuyết rơi vừa
6°C -4°C mm 4,44m/s
02/18/20
Tuyết rơi nhẹ
-1°C -7°C mm 7,63m/s
02/19/20
Trời nắng nhẹ
7°C -7°C mm 0,77m/s
02/20/20
Trời nhiều mây
5°C -3°C mm 1,56m/s
02/21/20
Trời nắng nhẹ
8°C -4°C mm 1,34m/s
02/22/20
Mưa vừa
9°C 0°C 9mm 4,92m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
8°C -1°C mm 3,06m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Tateshina / Suwa

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 4 5 10 16 21 25 28 30 25 19 13 7
Nhiệt độ thấp nhất -6 -5 -1 4 10 15 20 20 16 9 3 -3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 43 53 90 87 120 150 186 140 169 121 72 40

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 13 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7