Thời tiết và khí hậu: Kurashiki

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Kurashiki

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
06/06/20
Mưa nhỏ
26°C 21°C 1mm 3,9m/s
06/07/20
Trời nắng nhẹ
27°C 19°C mm 1,29m/s
06/08/20
Trời nắng nhẹ
28°C 19°C mm 2,59m/s
06/09/20
Trời nắng nhẹ
28°C 20°C mm 2,66m/s
06/10/20
Trời nắng nhẹ
28°C 21°C mm 2,85m/s
06/11/20
Mưa nhỏ
27°C 22°C 2mm 2,64m/s
06/12/20
Mưa vừa
26°C 22°C 3mm 1,77m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Kurashiki

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 13 19 24 27 31 32 29 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất -1 1 3 8 14 20 24 25 20 14 7 2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 33 47 69 74 113 131 137 75 127 97 53 38

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0