Thời tiết và khí hậu: Tsuwano

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Tsuwano

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Tuyết rơi vừa
4°C -6°C mm 7,93m/s
02/18/20
Tuyết rơi vừa
-1°C -7°C mm 4,39m/s
02/19/20
Trời nhiều mây
5°C -6°C mm 1,39m/s
02/20/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
6°C -1°C mm 1,7m/s
02/21/20
Trời nắng nhẹ
9°C -2°C mm 1,68m/s
02/22/20
Mưa vừa
7°C -0°C 5mm 3,17m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
7°C -1°C mm 2,47m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Tsuwano

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 7 9 13 19 25 27 31 32 28 23 16 9
Nhiệt độ thấp nhất -1 -0 2 6 11 18 22 22 18 11 5 1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 121 99 139 126 157 201 312 168 185 122 110 124

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0