Thời tiết và khí hậu: Yasugi / Okuizumo

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Yasugi / Okuizumo

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/28/20
Trời nhiều mây
8°C 5°C mm 2,53m/s
02/29/20
Trời nhiều mây
11°C 5°C mm 1,63m/s
03/01/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
11°C 7°C mm 5,74m/s
03/02/20
Mưa nhỏ
10°C 6°C 1mm 7,03m/s
03/03/20
Trời nhiều mây
9°C 6°C mm 3,65m/s
03/04/20
Mưa nhỏ
10°C 5°C 1mm 6,51m/s
03/05/20
Mưa nhỏ
6°C 3°C 3mm 5,83m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Yasugi / Okuizumo

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 7 9 12 18 23 26 30 32 28 22 16 10
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 3 6 11 18 22 23 18 12 7 3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 121 94 127 104 145 172 245 147 174 115 121 132

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0