Thời tiết và khí hậu: Yonago / Sakaiminato

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Yonago / Sakaiminato

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/21/20
Trời nắng nhẹ
11°C 1°C mm 1,8m/s
02/22/20
Mưa vừa
11°C 7°C 10mm 6m/s
02/23/20
Trời nhiều mây
8°C 4°C mm 6,83m/s
02/24/20
Trời nắng nhẹ
13°C 5°C mm 4,71m/s
02/25/20
Mưa vừa
12°C 8°C 12mm 1,81m/s
02/26/20
Mưa vừa
10°C 6°C 5mm 5,64m/s
02/27/20
Mưa nhỏ
6°C 4°C 2mm 3,77m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Yonago / Sakaiminato

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 13 18 23 26 30 32 27 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 4 8 14 18 23 24 20 14 8 4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 195 131 138 101 140 158 212 142 195 139 157 189

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 16 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10