Thời tiết và khí hậu: Hakodate

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Hakodate

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/26/20
Mưa nhỏ
12°C 12°C 0mm 0,76m/s
05/27/20
Mưa vừa
13°C 10°C 10mm 1,92m/s
05/28/20
Trời nắng nhẹ
17°C 10°C mm 5,81m/s
05/29/20
Trời nắng nhẹ
17°C 12°C mm 4,98m/s
05/30/20
Trời nắng
18°C 12°C mm 5,41m/s
05/31/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
18°C 13°C mm 4,79m/s
06/01/20
Trời nhiều mây
18°C 14°C mm 3,45m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Hakodate

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 1 2 5 12 17 20 24 26 23 17 10 3
Nhiệt độ thấp nhất -6 -6 -3 3 8 13 17 19 15 8 2 -4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 81 62 67 67 99 71 122 156 144 106 114 90

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 36 43 29 1 0 0 0 0 0 0 8 23