Thời tiết và khí hậu: Sapporo

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Sapporo

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/26/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
11°C 11°C mm 1,34m/s
05/27/20
Mưa vừa
15°C 10°C 11mm 0,94m/s
05/28/20
Mưa nhỏ
19°C 11°C 1mm 2m/s
05/29/20
Trời nắng nhẹ
23°C 13°C mm 1,75m/s
05/30/20
Trời nắng nhẹ
25°C 15°C mm 1,35m/s
05/31/20
Trời nắng nhẹ
25°C 14°C mm 1,27m/s
06/01/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
24°C 15°C mm 2,2m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Sapporo

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất -1 0 4 12 18 22 25 27 23 16 9 2
Nhiệt độ thấp nhất -7 -6 -3 3 9 13 18 19 15 8 2 -4


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 113 97 78 53 60 51 98 118 151 105 120 120

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 78 99 85 27 0 0 0 0 0 1 14 50