Thời tiết và khí hậu: Shiretoko

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Shiretoko

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/29/20
Trời nắng nhẹ
-3°C -10°C mm 1,38m/s
03/01/20
Tuyết rơi nhẹ
-4°C -9°C mm 2,07m/s
03/02/20
Tuyết rơi nhẹ
-3°C -10°C mm 3,08m/s
03/03/20
Tuyết rơi vừa
-1°C -6°C mm 4,39m/s
03/04/20
Tuyết rơi nhẹ
-1°C -8°C mm 0,51m/s
03/05/20
Tuyết rơi vừa
-1°C -5°C mm 9,02m/s
03/06/20
Trời nắng nhẹ
-3°C -9°C mm 3,64m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Shiretoko

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất -2 -2 2 9 14 18 21 24 21 15 8 1
Nhiệt độ thấp nhất -9 -10 -5 0 6 10 15 17 14 7 1 -6


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 55 42 40 53 70 55 91 110 117 78 60 69

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 42 58 52 19 1 0 0 0 0 0 5 31