Thời tiết và khí hậu: Miyama

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Miyama

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/24/20
Trời nắng nhẹ
12°C 7°C mm 1,32m/s
02/25/20
Mưa vừa
11°C 7°C 12mm 1,55m/s
02/26/20
Mưa nhỏ
10°C 7°C 3mm 4,78m/s
02/27/20
Tuyết rơi vừa
5°C 3°C 2mm 10,13m/s
02/28/20
Tuyết rơi nhẹ
5°C 3°C mm 4m/s
02/29/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
7°C 2°C mm 2,75m/s
03/01/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
13°C 4°C mm 0,27m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Miyama

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 5 7 11 17 22 26 30 31 27 21 15 8
Nhiệt độ thấp nhất -2 -1 1 5 10 16 21 21 17 11 5 0


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 142 128 137 113 164 168 177 146 204 159 115 123

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 29 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17