Thời tiết và khí hậu: Nara

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Nara

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/24/20
Trời nắng nhẹ
12°C 4°C mm 3,83m/s
02/25/20
Mưa nhỏ
16°C 5°C 3mm 1,82m/s
02/26/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
12°C 3°C mm 5,32m/s
02/27/20
Tuyết rơi nhẹ
5°C -1°C mm 8,03m/s
02/28/20
Trời nhiều mây
5°C -1°C mm 2,68m/s
02/29/20
Trời nhiều mây
9°C -1°C mm 2,76m/s
03/01/20
Trời nhiều mây
12°C 5°C mm 2,66m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Nara

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 14 20 24 27 31 33 29 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất -0 -0 2 7 13 18 22 23 19 13 7 2


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 50 67 101 92 144 177 154 124 160 119 73 54

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0