Thời tiết và khí hậu: Shirahama / Tanabe

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Shirahama / Tanabe

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/28/20
Trời nắng nhẹ
10°C 8°C mm 2,76m/s
02/29/20
Mưa vừa
12°C 8°C 10mm 3,63m/s
03/01/20
Mưa vừa
12°C 11°C 7mm 1m/s
03/02/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
15°C 10°C mm 9,08m/s
03/03/20
Trời nắng nhẹ
13°C 7°C mm 2,82m/s
03/04/20
Mưa vừa
13°C 11°C 6mm 3,6m/s
03/05/20
Trời nắng nhẹ
10°C 5°C mm 11,43m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Shirahama / Tanabe

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 12 15 20 24 27 30 31 29 24 19 13
Nhiệt độ thấp nhất 4 4 6 11 16 20 24 24 22 16 11 6


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 74 70 121 131 170 241 246 142 181 169 105 60

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0