Thời tiết và khí hậu: Hakone

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Hakone

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
01/29/20
Mưa nhỏ
18°C 9°C 1mm 2,02m/s
01/30/20
Trời nắng nhẹ
10°C 2°C mm 2,06m/s
01/31/20
Tuyết rơi nhẹ
5°C -1°C 2mm 1,54m/s
02/01/20
Trời nắng nhẹ
7°C -2°C mm 0,73m/s
02/02/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
5°C -2°C mm 2,12m/s
02/03/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
7°C -0°C mm 1,75m/s
02/04/20
Trời nắng nhẹ
8°C -0°C mm 2,42m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Hakone

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 14 19 23 26 30 32 28 23 17 13
Nhiệt độ thấp nhất 0 2 4 9 14 18 23 23 19 15 8 3


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 80 98 172 182 202 215 198 168 235 222 119 72

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0