Thời tiết và khí hậu: Kusatsu

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Kusatsu

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
05/31/20
Mưa nhỏ
18°C 16°C mm 2,58m/s
06/01/20
Mưa nhỏ
25°C 16°C 0mm 1,69m/s
06/02/20
Mưa nhỏ
28°C 16°C 1mm 0,93m/s
06/03/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
28°C 17°C mm 0,94m/s
06/04/20
Mưa vừa
30°C 18°C 3mm 1,82m/s
06/05/20
Mưa nhỏ
29°C 17°C 0mm 1,77m/s
06/06/20
Mưa vừa
30°C 18°C 4mm 0,95m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Kusatsu

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất -1 1 5 11 17 20 24 25 20 15 9 2
Nhiệt độ thấp nhất -9 -8 -5 0 6 11 16 16 12 6 0 -5


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 61 68 90 104 163 215 249 218 265 148 68 63

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 71 93 76 33 0 0 0 0 0 0 1 40