Thời tiết và khí hậu: Ngoại ô Tokyo

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Ngoại ô Tokyo

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
02/17/20
Mưa nhỏ
15°C 7°C 1mm 3,2m/s
02/18/20
Trời nắng nhẹ
11°C 5°C mm 5,24m/s
02/19/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
11°C 5°C mm 2,29m/s
02/20/20
Mưa nhỏ
13°C 7°C 0mm 1,79m/s
02/21/20
Mưa nhỏ
13°C 8°C 2mm 2,55m/s
02/22/20
Mưa vừa
17°C 9°C 9mm 7,14m/s
02/23/20
Trời nắng nhẹ
15°C 10°C mm 2,4m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Ngoại ô Tokyo

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 14 19 23 26 31 32 28 22 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -2 -1 3 7 13 18 22 23 19 14 6 1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 54 53 96 117 141 168 183 216 262 204 81 56

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0