Thời tiết và khí hậu: Aso

Thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu

Nhấn nút bên phải để thay đổi đơn vị hiển thị dữ liệu khí tượng, dữ liệu dự báo thời tiết.


Thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết: Aso

Do không có dữ liệu cho thành phố này nên đang hiển thị dữ liệu của khu vực lân cận.

Ngày Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Lượng mưa Tốc độ gió
06/07/20
Trời nắng nhẹ
31°C 20°C mm 2,27m/s
06/08/20
Trời nắng nhẹ
33°C 20°C mm 1,02m/s
06/09/20
Trời nắng nhẹ
32°C 20°C mm 1,36m/s
06/10/20
Mưa vừa
31°C 22°C 8mm 1,91m/s
06/11/20
Mưa vừa
25°C 23°C 9mm 2,51m/s
06/12/20
Trời nhiều mây thỉnh thoảng có nắng
30°C 23°C mm 5,32m/s
06/13/20
Mưa vừa
28°C 24°C 10mm 3,27m/s


Dữ liệu khí tượng quá khứ: Aso

Đang tính toán và hiển thị giá trị bình quân từ dữ liệu thống kê khí tượng trong 5-10 năm qua.

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ( °C)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Nhiệt độ cao nhất 7 9 12 18 22 25 29 29 26 21 15 10
Nhiệt độ thấp nhất -2 -1 2 7 12 16 20 20 17 10 5 -1


Tổng lượng mưa hàng tháng (mm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng mưa 77 105 178 174 221 483 470 228 216 96 85 64

Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng (cm)

Loại dữ liệu Thg1 Thg2 Thg3 Thg4 Thg5 Thg6 Thg7 Thg8 Thg9 Thg10 Thg11 Thg12
Lượng tuyết phủ dày nhất trong tháng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0